sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Ikä ja parinvalintamieltymykset

Ikä on merkittävä parinvalinnan kriteeri, ja naisen nuoruus on merkittävämpää miehelle kuin miehen nuoruus naiselle. Miksi ikä on niin keskeisessä roolissa? Miksi nuoruus ja seksuaalinen viehättävyys ovat naisilla niin voimakkaasti yhteydessä? Kyse on siitä, että hedelmällisyysindikaattorit ovat ihmisnaaraalla selkeämmin esillä. Miehet taas ovat käytännössä yhtä hedelmällisiä varhaisteinistä vanhukseksi asti, eikä vartalon rasvakerroksen jakautumisella ole hedelmällisyyden kannalta juuri merkitystä. Luonto ei toisin sanoen ole tasapuolinen. Ihmisnaaras tulee hedelmättömäksi aikaisemmin. Siksi emme ole sellaisten miesten jälkeläisiä, jotka nuoruudessaan mieltyivät vanhoihin kumppaneihin.

Naiskauneuden ja nuoruuden välistä yhteyttä ei siis voida selittää sillä, että länsimaisella kulttuurilla, erityisesti medialla olisi pakkomielle nuoruudesta, koska tällä perusteella kaikilla kulttuureilla on pakkomielle nuoruudesta. Miesten ulkonäkö ei rapistu yhtä nopeasti, kun he vanhenevat; ei sen takia, että yhteiskunnassamme vallitsisi kaksi erilaista arvosteluperustetta, vaan sen takia että miesten hedelmällisyys ei laske niin nopeasti.

Miesten nuoruusmieltymyksissä kyse ei välttämättä ole vain naisen sen hetkisestä hedelmällisyydestä. Nuorella naisellahan on paljon hedelmällisiä vuosia myös edessäpäin. Miehen aivoitukset voivat siis mennä seuraavaa rataa: nuori naaras = paljon yhteisiä jälkeläisiä. Mieltymystä nuoriin naisiin voidaan jopa pitää todisteena siitä, että ihmisellä mieskin pyrkii muodostamaan pitkiä parisuhteita.

Mieltymystä nuorempaan naiseen on saattanut tukea myös se seikka, että suhteesta – oli se pitkä tai lyhyt – syntyvän jälkeläisen todennäköisyys saada hoivaa on huomattavasti suurempi silloin, kun nainen on nuori: 20-vuotias saattaa tarjota hoivaa ja apua jälkeläiselle jopa 40 vuoden ajan, kun taas 40-vuotiaan tarjoama hoiva jää pakostakin lyhyemmäksi. Lisäksi nuoren naisen vanhemmat ovat todennäköisemmin elossa investoimassa lastenlastensa hyvinvointiin. (Luonnonvalinta voi suosia miehen investoimista hedelmättömään naiseen vain silloin, kun hänestä on hyötyä miehen geeniperillisille.)

Tosin tiedetään, että vanhemmat miehet aktiivisesti etsivät ja joskus myös menevät naimisiin hedelmällisyysiän ohittaneiden naisten kanssa. Miten tämä on mahdollista, jos miehille kerran on kehittynyt taipumus mieltyä hedelmällisyydestä kertoviin signaaleihin? Selitysmalleja ja -vaihtoehtoja on useita:

1. Nykyisissä yhteiskunnissa monet vanhat naiset näyttävät paljon nuoremmilta kuin he olisivat näyttäneet ihmisen evoluutioympäristössä. Sivilisaatio on tehnyt naiskauneudesta kestävämpää.

2. Sekä miehet että naiset joutuvat kilpailemaan avioliittomarkkinoilla. Niinpä heidän on säädettävä mieltymyksensä sille tasolle, jonka he voivat saavuttaa. Kaikki eivät mene naimisiin miljonäärin tai valokuvamallin kanssa, mutta tästä ei voida päätellä sitä, että resursseilla tai ulkonäöllä ei olisi merkitystä parinvalinnassa. Eli jos markkinavoimat, lähinnä nuoremmat miehet, eivät vaikuttaisi vanhojen miesten mahdollisuuksiin, he oletettavasti pariutuisivat vain hedelmällisten naisten kanssa. Kilpailutilanteesta johtuen 60-vuotias mies on valmis seurustelemaan esimerkiksi 55-vuotiaan naisen kanssa. On silti huomattava, että vanhojen miesten seksuaalifantasiat koskevat huomattavasti nuorempia naisia.

3. Miehen mieltymyksiä määrää osittain myös se, mitä naisen sukulaiset ovat valmiita hyväksymään, sekä tietysti se, mitä nainen itse haluaa. Vastaavasti teini-ikäiset pojat suosivat fantasioissaan ja toiveissaan jopa 10 vuotta itseään vanhempia naisia, jotka taas eivät yleensä osoita heihin mitään kiinnostusta.

4. Hedelmällisyysindikaattoreiden lisäksi miehet punnitsevat muita viehättävyystekijöitä, esimerkiksi naisen luonteenpiirteiden tai kiinnostusten samankaltaisuutta.

5. Vanha nainen saattaa myös tarjota samoja hyötyjä kuin miehen kenties jo päättynyt, nuoruusajalla alkanut parisuhde; esimerkiksi (iso)äidillistä hoivaa jälkeläisille.

On siis olemassa joukko tekijöitä, jotka saattavat samanaikaisesti ohjata miestä kiinnostumaan nuorista naaraista sekä kosiskelemaan vanhoja naaraita. Myös Benjamin Franklin suositteli nuorille miehille vanhempia naisia:

Rakkaudessasi sinun tulisi suosia vanhoja naisia nuorten sijasta... Koska kaikilla pystyssä kävelevillä eläimillä vajavaisuudet lihaksia täyttävissä nesteissä ilmenevät ensimmäiseksi ylimmissä osissa. Ensimmäisenä roikkuvat ja kurtistuvat kasvot, sitten niska, sitten rinnat ja käsivarret, alempien osien pysyessä yhtä täyteläisinä kuin ennenkin ... vyön alapuolen perusteella ei pysty erottamaan vanhaa naista nuoresta. Ja kuten pimeässä kaikki kissat ovat harmaita, ruumiilliset nautinnot vanhan naisen kanssa ovat vähintään samanlaisia, ja usein ylivertaisia.


Vanhojen naisten ja nuorten miesten pariutumisessa taas saattaa olla kyse seuraavankaltaisista seikoista:

1. Ihminen on hyvin joustava olento, ja moderneissa yhteisöissä yksilöiden kehittyminen on hyvin erilaista. Epäilemättä jotkut miehet kokevat voimakasta seksuaalista viehätystä vanhempiin naisiin. Useimmat kuitenkin tuntevat joko seksuaalista välinpitämättömyyttä tai jopa inhoa. Tämä saattaa olla osaselitys, miksi nuori mies ja vanhempi nainen -parit herättävät niin usein paheksuntaa. Ihmiset näyttävät tunnistavan, että jos ikäero on suuri kumpaan suuntaan tahansa, ihmiset yleensä tuntisivat inhonkaltaisia tunteita.

2. Kilpailu vanhemmista naisista on paljon vaatimattomampaa kuin kilpailu nuorista naisista, ja yleisesti ottaen nuoret miehet ovat heikoissa kilpailuasemissa.

3. Fyysinen seksuaalinen viehättävyys on vain yksi osa romanttista suhdetta; vanhemmat naiset ovat todennäköisesti paljon kiinnostavampia älyllisesti, vähemmän estyneitä seksuaalisesti, taitavampia rakastajia sekä kenties vähemmän vaativia. Benjamin Franklin lisäsi vielä sen, että vanhemmat naiset ovat kiitollisempia. Hänen mielestään rikkaat lesket ovat myös ”ainoa käytetty tavara, joka menee kaupaksi priimana.”

Tällä perusteella voidaan ennustaa, että vaihdevuosien jälkeen naiset eivät ole seksikumppanin suhteen enää niin valikoivia. Heillähän ei silloin ole enää niin paljon menetettävää. He eivät voi tulla raskaaksi sen enempää väärälle kuin oikeallekaan kumppanille. Loistartunnatkaan eivät ole enää niin merkittävä riski kuin nuoruudessa. Vaikka menetettävää ei ole paljoa, saatavaa kuitenkin riittää; mies voi tuoda esimerkiksi fyysistä tai materiallista turvaa, unohtamatta tietenkään seksuaalisia tarpeita. Luonnolla ei mitä ilmeisimmin ole ollut syytä hävittää hellyydentarvetta tai seksuaalisia himoja, vaikka lastentekovaihe olisi jo ohitettu. Ja yksi tapa alentaa kriteereitä on joustaa naisille tyypillisessä, miehen statusta ja vaurautta koskevissa vaatimuksissa.
(Vanhempien naisten alentuneista valintakriteereistä on hyvin vähän tieteellistä tutkimusta. Tiedetään, että naisten herkkyys inhontunteelle pienentyy iän myötä, mutta se saattaa johtua parinvalinnan ulkopuolisista seikoista.)