lauantai 28. huhtikuuta 2012

Ihannepuolison saavuttaminen

Rakastuminen on luultavasti osittain kehittynyt ohittamaan ihannepuolisoa koskevat epärealistiset kuvitelmat. Alla luetellaan joukko mahdollisia syitä, miksi ihmisten on ”omaa tasoa” hakevista rakastumisvalmiuksistaan huolimatta joskus vaikea löytää kumppania. 

Ensinnäkin vastakkaisen sukupuolen mieltymykset voivat olla liian erilaisia. Toiseksi oman perheen ja suvun mieltymykset voivat olla erilaisia. (Tämän merkitys vaihtelee paljon yhteisöstä riippuen.) Ja vastaavasti myös puolisoehdokkaan perheen ja suvun mieltymykset voivat olla erilaisia.

Kolmas mahdollisuus on, että sukupuolten lukumäärien suhde ei ole suotuisa; sopivan ikäisiä kumppaneita ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Tällöin ei ole paljon apua, vaikka rakastumisvalmius seuraisi ”markkinatilannetta” hyvinkin tarkasti – etenkin kun medioiden tyrkyttämä kuvasto saattaa sekoittaa aivomme luulemaan, että ihanteellisia kumppaneita olisi koko ajan tarjolla.

Myös yhteisön pariutumistavat (monogamia, polygynia, gerontokratia tms.) voivat olla liian jäykkiä. Lisäksi on mahdollista ja ilmeisen yleistä, että omien mieltymysten välillä on ristiriitaisuutta (esim. haluanko huolehtivan koti-isän vai komeamman ja jossakin mielessä kiinnostavamman hulivilin?). Ajan kuluminenkin muuttaa ihmisten haluja, taipumuksia ja ”markkina-arvoa”, mitkä seikat puolestaan tekevät erosta todennäköisemmän.

Tähän kaikkeen kun lisätään petetyksi tai hyväksikäytetyksi tulemisen mahdollisuus, joukko mutkikkaita persoonatekijöitä, internetin houkutuksia ja annos ihmisen luontaista ujoutta ja häveliäisyyttä, voi vain ihmetellä miten taitavasti Luonto on sittenkin tehtävänsä hoitanut. Kaksin aidanseipäätkin, kuten sananlaskussa sanotaan. Harvoihin seikkoihin voikaan kohdistua yhtä kovaa valintapainetta kuin kumppanin löytämiseen: evoluution silmin jopa eloonjääminen on turhaa, jos pariutuminen (tai sukulaisten auttaminen) ei onnistu. Mielekkään elämän kanssa tällä ei toki välttämättä ole mitään tekemistä.

maanantai 2. huhtikuuta 2012

Ihmisluontoa etsimässä -kirjaUusi kirjani tuli juuri painosta. Teoksen nimi on sama kuin tällä blogilla: Ihmisluontoa etsimässä ja kustantaja on sama kuin aiemmillakin kirjoillani eli Terra Cognita. Suomen tietokirjailijat ry tuki teoksen kirjoittamista. Pituutta kirjalla on 626 sivua.


Sisällysluettelo on seuraavanlainen:Osa 1 Biologinen ja kulttuurinen ihmisluonto

1 Johdanto
2 Ihmistutkimus tarvitsee biologiaa ja evoluutiota
Sivupolku 1 Rakastuvatko naiset renttuihin?
2.1 Ihmisluonto on olennainen osa sosiaalista konstruktionismia
Sivupolku 2 Viisi kärjistystä yhteiskuntatieteistä
2.2 Ihmisluonnon ja evoluutiopsykologian vastustaminen
2.2.1 Oppiminen ei poista tarvetta synnynnäisille valmiuksille
2.2.2 Kulttuurin selittäminen
2.2.3 Uskonnoista kelpoisin
2.3 Mitä on ihmisluonto?
2.4 Mitä on evoluutiopsykologia?
2.4.1 Tietoisen tahdon illuusio
2.4.2 Evoluutiopsykologia ja mielen modulaarisuus
2.5 Geneettinen, evolutiivinen ja biologinen determinismi
2.6 Ihmisluonto ja fiktio
2.7 Ihmisluonto ja musiikki
3 Ihmisen fyysiset erityispiirteet
Sivupolku 3 Tulen käyttö ja ruoan kypsentäminen
3.1 Aivot, suolisto ja lihansyönti
3.2 Terveys ja kivikautinen ravinto
Sivupolku 4 Miesten ja naisten aivot
4 Ihmisluonto ja politiikka

Osa 2 Geenin pitkä koura

5 Mikä on geeni?
5.1 Itsekkään geenin harha?
Sivupolku 5 Hankalat sukulaisuussuhteet, I osa
5.2 Ihmisten erilaisuus
5.3 Geenit ja ihmisten väliset erot
Sivupolku 6 Katsaus tieteenhistoriaan: vuorovaikutusten paluu

Osa 3 Avuliaisuus, uhrautuvuus ja niiden kääntöpuolet

6 Luonnonvalinnan tasot
7 Altruismi ja yhteistyö
7.1 Sukulaisten suosiminen eli nepotismi
7.2 Vastavuoroisuus
7.2.1 Altruismin psykologiaa
Sivupolku 7 Miten kirjoittaa tieteellinen klassikko?
7.2.2 Vahva ja epäsuora vastavuoroisuus
Sivupolku 8 Sanastoa ja esimerkkejä
7.3 Tiivistelmä yhteistyöstä ja altruismista
8 Ryhmävalinta
8.1 Ryhmävalinta ja geenin näkökulma
8.2 Ryhmävalinta ja altruismi
Sivupolku 9 Hankalat sukulaisuussuhteet, II osa
Sivupolku 10 Suomalaisia kommunismin kokeiluja
Sivupolku 11 Tuntevatko eskimomiehet mustasukkaisuutta?
8.3 Sodankäynnin merkitys ryhmävalinnalle ja ihmisluonnolle
Sivupolku 12 Naisten rooli miesten sotainnolle
8.4 Ovatko kamikazet esimerkki ryhmävalinnasta?
Sivupolku 13 Japanin sodanjohdon versio
8.5 Kulttuurinen ryhmävalinta
8.5.1 Lisää ongelmia kulttuurisessa ryhmävalinnassa
Sivupolku 14 Haarautuminen vai sekoittuminen?
8.5.2 Jälkikirjoitus
Sivupolku 15 Tapio Hiisivaaran muurahaiset
9 Ystävänvalinta
Sivupolku 16 Ajatukset pyörivät ystävyyssuhteissa
9.1 Endurancen miehistö ja ystävänvalinta
9.2 Onko muukalaispelko opittua?

Osa 4 Taloudesta ja moraalista

10 Taloustiede ja ihmisluonto
Sivupolku 17 Kaupankäynnin vaikutus ihmisluontoon
10.1 Käyttäytymisekonomian kummat havainnot
Sivupolku 18 Mitä on neuroekonomia?
10.2 Reiluuden taloustiede
11 Moraali on eturistiriitojen ratkaisemista
11.1 Moraaliarvioiden omakohtaisuus
11.2 Kuka hyötyy moraalitunteista?
11.2.1 Suosimmeko itseä vai muita?
11.2.2 Junanvaunuja, nastarenkaita ja hirvikolareita
11.2.3 Uskonto perustuu moraalitunteisiin
Sivupolku 19 Adam Smith ja moraalitunteet
11.3 Miksi rankaisemme?
11.3.1 Mihin rankaisu kohdistuu?
11.3.2 Rankaiseminen ja vapaa tahto
11.3.3 Velvoittavaa vai yhdentekevää?
11.3.4 Mikä on oikea määrä kärsimystä?

Osa 5 Loppukevennyksiä

12 Ihmisluonto ja itsepetos
13 Näkymiä tulevaisuudesta ja menneisyydestä
13.1 Omaelämäkerrallinen huomio
Sivupolku 20 Hierarkkinen stressi ja sen lievitys
13.2 Missä ufot viipyvät?
13.3 Ihmisluonto ja kuluttaminen
13.4 Takaisin ufoihin

Liite 1 Esimerkkejä evolutiiviseen ihmistutkimukseen liittyvistä väärinymmärryksistä
Kirjallisuus
Hakemisto