tiistai 2. joulukuuta 2014

Ikäerot ja parinvalinta


Anna-lehden toimittaja kyseli muun muassa ikäeroista parinvalinnasta. Tässä pohdintojani; juttu ilmestyi numerossa 48/2014 ("Papat jaksaa yrittää" 27.11.).

Tutkimuksesta kävi selväksi, että miehet on evoluution kuluessa ohjelmoitu haluamaan seksikumppaneikseen 25-vuotiaita naisia, koska nämä ovat hedelmällisimmillään. Mitä nainen sitten evoluutionäkökulmasta haluaa mieheltä? Mihin hänet on biologisesti ohjelmoitu?

Molemmat sukupuolet etsivät ja tunnistavat kumppaniehdokkaassa piirteitä, jotka ovat menneisyydessä kertoneet ehdokkaan hedelmällisyydestä. Emme ole sellaisten jälkeläisiä, jotka mieltyivät hedelmättömiin kumppaneihin. Miesten mieltymyksissä ikä (eli naisen nuoruus) ja ulkonäkö näyttelevät tunnetusti keskeisempää roolia. Tämä johtuu siitä, että naisella hedelmällisyydestä kertovat piirteet ovat selvemmin esillä. Mies taas ei tarjoa lisääntymisresursseja samaan tapaan suoraan vartalollaan. (Miehet ovat esimerkiksi kutakuinkin yhtä hedelmällisiä varhaisteinistä vanhukseksi asti, eikä vartalon rasvakerroksen määrällä tai jakautumisella ole juuri merkitystä.) Siksi miehen muilla ominaisuuksilla, esimerkiksi älykkyydellä ja sen tuomalla statuksella, on parinvalinnassa keskimäärin suurempi merkitys.

Sukupuolierot ovat kuitenkin vain keskimääräisiä eroja. Myös naiset arvostavat ulkonäköä ja yleensä mieluiten pariutuisivat vain hieman vanhemman kumppanin kanssa. Ja miehetkin arvostavat kumppanin älykkyyttä. Yleisesti ottaen molemmat haluavat hyväluontoisen ja sitoutuneen kumppanin. Molemmat sukupuolet ovat kehittyneet ”tunteellisesti arvioimaan” kumppanin tarjoaman perhehoivan laatua ja määrää ja jossakin määrin myös kumppanin geneettistä laatua ja kenties geneettistä yhteensopivuuttakin. (Joissakin kulttuureissa isien tarjoamilla hoivaresursseilla on ratkaiseva rooli lasten eloon jäämisen kannalta, jossakin toisaalla nainen taas kantaa vastuun elannosta lähes yksin. Tämä vaikuttaa jonkin verran siihen, kuinka tärkeänä nainen pitää merkkejä miehen sitoutumisesta ja hänen tarjoamastaan turvasta.)


Miksi miehet eivät mielellään myönnä, että haluaisivat nuoria naisia ulkonäkösyistä? Vilpittömästi vakuutellaan, että 20 vuotta itseä nuorempi kumppani on vain hyvä tyyppi ja ikä on yhdentekevä asia. Uskovatko miehet itsekin tähän vai onko vain sosiaalisesti sopivaa sanoa näin? Miehet kiistävät usein varsinkin sen, että naisen hedelmällisyydellä olisi mitään tekemistä heidän parinvalintansa kanssa.

Ei liene sosiaalisesti hyväksyttävää, että vanha mies fantisoi parikymppisistä naisista. Kyselytutkimuksissa ihmiset harrastavat yleensä moraalista poseeraamista ja haluavat näyttää paremmilta kuin ovat. Ihmiset myöskään harvoin tietävät, mistä heidän mieltymyksensä johtuvat. Yksilön omat motiivit/mieltymykset ovat eri asia kuin evolutiiviset selitykset näille motiiveille. Evolutiiviset selitykset käyttäytymiselle ja tunteille eivät toisin sanoen (yleensä) ole ihmisten omia syitä. Seksi on hauskaa, koska se on johtanut jälkeläisiin, mutta halu saada lapsia ei silti useimmiten ole motiivi seksin harrastamiseen.

Lisääntyminen ei siis tarvitse halua lisääntymiseen sellaisenaan. Mikä tahansa halu, joka on johtanut jälkeläisten syntymiseen, on ollut riittävä. Jos seksuaalikäyttäytymisen takana oleva välitön motiivi olisi lapsien tekeminen, miehet maksaisivat saadakseen tehdä lahjoituksia spermapankkiin, eivät nähdäkseen pornoa.
Evolutiivisten ja välittömien selitysten välillä on ero, joka saattaa hämärtyä, jos asiaa ei ajattele loppuun.


Mistä tulevat suoranaiset inhontunteet, joita sekä miehet että naiset tuntevat, kun ajattelevat seksiä liian vanhan kumppanin kanssa? Meneekö tämä niin, että naisille vasta esimerkiksi 20 vuotta vanhempi mies on ”liian vanha”, kun taas miehillä sama raja tulee vastaan paljon vähemmällä ikäerolla?

Seksuaalinen inho on laiminlyöty tutkimuskohde. Ihmismieli ja tutkijat mieluummin askartelevat seksuaalisten halujen ja fantasioiden parissa. Inho on kuitenkin olennainen osa ihmisen lisääntymispsykologiaa, siinä missä rakkaus ja mustasukkaisuuskin.

Itseään huomattavasti vanhempi kumppani herättää seksuaalista välinpitämättömyyttä tai suoranaista inhoa luultavasti monesta syystä. Yksi tekijä lienee hedelmällisyysindikaattorien puute ja/tai merkit hedelmättömyydestä. Kuten todettua, luonto ei tässä kohtele miehiä ja naisia tasapuolisesti; naiset tulevat vuosikymmeniä aiemmin hedelmättömiksi. Vanhuuden merkkejä ei luultavasti aistita ainoastaan silmillä, vaan myös kuulo- ja mahdollisesti jopa hajuaistilla on merkitystä.

Toinen tekijä saattaa olla tautiriski. Mitä vanhempi yksilö on, sitä todennäköisemmin hän on ehtinyt saada jonkin tarttuvan ja pahimmassa tapauksessa hedelmättömäksi tekevän taudin. Liian vanha kumppani myös on kykenemätön tarjoamaan hoivaa ja saattaa kuolla ennen kuin lapset kykenevät huolehtimaan itsestään.

Miesten mieltymystä nuorempaan naiseen on saattanut tukea myös se seikka, että suhteesta syntyvän jälkeläisen todennäköisyys saada hoivaa on huomattavasti suurempi silloin, kun nainen on nuori. 20-vuotias saattaa tarjota hoivaa ja apua jälkeläiselle jopa 40 vuoden ajan, kun taas 40-vuotiaan tarjoama hoiva jää pakostakin lyhyemmäksi. Tämä on saattanut olla merkittävä valintapaine ihmisellä, jonka lapsuusvaihe on poikkeuksellisen pitkä. Lisäksi nuoren naisen vanhemmat ovat todennäköisemmin elossa investoimassa lastenlastensa hyvinvointiin. Ihminen on laji, jolla myös muut sukulaiset kuin vain vanhemmat osallistuvat pienokaisten hoivaamiseen. Suvun resursseista jälkeläiselle mahdollisesti koitunut hyöty saattaa ihmisellä näkyä siten, että molemmat sukupuolet ihastuvat helpommin varakkaasta ja arvostetusta suvusta tuleviin ehdokkaisiin, joilta siis on odotettavissa suurempia resursseja.


Vaikka miehen perimmäinen vaisto haluaisi 25-vuotiaan seksikumppanin, suurin osa miehistä kuitenkin miettinee parinvalintaa realistisesti. Mitä muita asioita mies miettii elämänkumppania valitessaan kuin naisen ikää?

On olemassa tekijöitä, jotka ohjaavat miestä fantisoimaan nuorista naisista, mutta on myös tekijöitä, jotka ohjaavat miestä samaan aikaan pariutumaan vanhemman naisen kanssa. Himojen ja seksuaalifantasioiden kohde ei välttämättä ole rakkauden kohde.

Eräs tekijä, joka ohjaa miestä pariutumaan hedelmällisyyshuipun ohittaneen naisen kanssa lienee se, että nykyään monet vanhat naiset näyttävät paljon nuoremmilta kuin he olisivat näyttäneet ihmisen kivikautisessa evoluutioympäristössä. Sivilisaatio on tehnyt naiskauneudesta kestävämpää, kuten suomalainen Edvard Westermarck totesi jo 1920-luvulla. Tämä tuskin kuitenkaan on riittävä selitys ilmiölle; useimmat vanhuudesta kertovat piirteet tulevat läheisessä kanssakäymisessä vääjäämättä esille.

Tärkeämpi tekijä on se, että sekä miehet että naiset joutuvat kilpailemaan avioliittomarkkinoilla. Niinpä heidän on säädettävä mieltymyksensä sille tasolle, jonka he voivat saavuttaa. Kaikki eivät mene naimisiin miljonäärin tai nuoren valokuvamallin kanssa, mutta tästä ei voida päätellä, että resursseilla, iällä tai ulkonäöllä ei olisi merkitystä parinvalinnassa. Toisin sanoen, mikäli ”markkinavoimat”, eivät vaikuttaisi vanhojen miesten mahdollisuuksiin, he oletettavasti pariutuisivat vain hedelmällisten naisten kanssa. Kilpailutilanteesta johtuen 60-vuotias mies on kuitenkin valmis menemään naimisiin esimerkiksi 55-vuotiaan naisen kanssa.

Miesten mieltymyksiä määrää toki myös se, mitä naisen sukulaiset ovat valmiita hyväksymään, sekä tietysti se, mitä nainen itse haluaa. Vastaavasti teini-ikäiset pojat suosivat fantasioissaan ja toiveissaan jopa 10 vuotta itseään vanhempia naisia, jotka yleensä eivät osoita heihin mitään kiinnostusta.

Hedelmällisyysindikaattoreiden lisäksi miehet punnitsevat muita viehättävyystekijöitä, esimerkiksi naisen luonteenpiirteitä tai kiinnostusten samankaltaisuutta. Fyysinen seksuaalinen viehättävyys on vain yksi osa romanttista suhdetta. Vanhemmat naiset ovat todennäköisesti paljon kiinnostavampia älyllisesti, vähemmän estyneitä seksuaalisesti ja kenties taitavampia rakastajia. Lisäksi he mahdollisesti ovat keskimäärin vähemmän vaativia. Vanha nainen saattaa myös tarjota samoja hyötyjä kuin miehen kenties jo päättynyt, nuoruusajalla alkanut parisuhde; esimerkiksi (iso)äidillistä hoivaa jälkeläisille.


Ihmiset sopeuttavat tunnetusti parinhakunsa ”omalle tasolleen”. Miten ihminen pystyy aidosti ihastumaan kaikkea muuta kuin täydelliseen kumppaniin?

Tässä pätee sama kuin mieltymys hedelmättömään kumppaniin. Emme ole sellaisten yksilöiden jälkeläisiä, jotka jäivät haaveilemaan herra tai neiti täydellisestä. Ihminen osaa ympäristönsä perusteella muodostaa käsityksen omasta asemastaan pariutumismarkkinoilla (joskus se tosin on epärealistinen) ja tämä käsitys suuntaa yksilön omia mieltymyksiä. Kaksin aidanseipäätkin, sanoo vanha sananlasku.


Millainen 50- tai 60-vuotiaan miehen pitää olla, jotta hän saisi 25-vuotiaan naisen? Mitkä asiat/tekijät kompensoivat korkeaa ikää?

Eri kulttuurit ovat tässä suhteessa samankaltaisia. Miehen nauttima arvostus ja sosioekonominen asema ovat kompensoivat jonkin verran vanhuuden tuomia haittoja. Vanhempi mies on tavallaan rehellisempi. Hänellä on jo todisteita saavutuksistaan, kun taas nuori mies joutuu epäsuorasti esittelemään vain kunnianhimoaan, joka ei välttämättä johda toivottuihin tuloksiin.


Missä vaiheessa/millä ikäerolla miehen itseä korkeampi ikä muuttuu naisten mielestä haitaksi (esimerkiksi siinä mielessä, että miehestä tulee jo vanhus kun nainen on vielä nuorekas ja vireä)?

Tässä on paljon yksilöllistä ja kulttuurista vaihtelua. Joitakin kulttuureita on kutsuttu gerontokratioiksi sillä perusteella, että vasta vanhemmilla miehillä on ollut mahdollisuuksia perheen muodostamiseen. On mahdollista, että perheympäristö (esim. oman isän ikä) muokkaa jonkin verran naisten mieltymyksiä.


Miksi nuorempi kumppani tuo miehelle statusta? Onko naiselle statusmielessä väliä, minkä ikäinen kumppani hänellä on?

On vaikea sanoa, kuinka merkittävä statussymboli nuori kumppani sellaisenaan on. Nuori kumppani saattaa pikemminkin olla seuraus muusta statuksesta. Alkuperäiskulttuureista on myös joitakin antropologisia kuvauksia siitä, kuinka teinien perässä juoksevalle vanhemmalle miehelle naureskellaan.