keskiviikko 12. syyskuuta 2018

Sukupuolierot suurempia tasa-arvoisemmissa maissa

Skeptikko 2/2018 -lehdessä oli arvioni ensimmäinen osa Noin kymmenen myyttiä feminismistä -kirjasta. (Toinen osa ilmestyy lähiviikkoina.) Arvion ensimmäisessä osassa sanotaan seuraavasti: 

Useimmat psykologiset sukupuolierot – persoonallisuudessa, seksuaalisuudessa, asenteissa ja kognitiivisissa kyvyissä – ovat suurempia kulttuureissa, joissa sukupuolten välinen sosiopoliittinen tasa-arvo on suurempaa. Jopa sukupuolierot joissakin fyysisissä piirteissä – pituus, painoindeksi, ylipaino ja verenpaine – ovat suurempia tasa-arvoisemmissa kulttuureissa. Nämä löydökset, joista feministinen liike on lähes täydellisesti vaiennut, ovat ristiriidassa patriarkaaliseen syrjintään perustuvan selityksen kanssa.

Havainto, että tasa-arvoisemmissa maissa on suuremmat sukupuolierot, sai vahvistusta kahdessa tuoreessa tutkimuksessa. Toisessa sanotaan: ”Sex differences in personality should not be interpreted as results of unequal treatment, but as indicator of successful gender equality policies.”

(Kaiser, Tim. [2018]. Gender equality and sex differences in personality: evidence from a large, multi-national sample. 10.17605/OSF.IO/6NUHX.)

Toisen tiivistelmä on seuraavanlainen:

Sex differences in personality have been shown to be larger in more gender equal countries. We advance this research by using an extensive personality measure, the IPIPNEO120, with large country samples (N > 1000), from 22 countries. Furthermore, to capture the multidimensionality of personality we measure sex differences with a multivariate effect size (Mahalanobis distance D). Results indicate that past research, using univariate measures of effect size, have underestimated the size of betweencountry sex differences in personality. Confirming past research, there was a strong correlation (r = .69) between a country's sex differences in personality and their Gender Equality Index. Additional analyses showed that women typically score higher than men on all five trait factors (Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness and Conscientiousness), and that these relative differences are larger in more gender equal countries. We speculate that as gender equality increases both men and women gravitate towards their traditional gender roles.

(Giolla, E. & Kajonius, P. [2018]: Sex differences in personality are larger in gender equal countries: Replicating and extending a surprising finding. International Journal of Psychology. Preprint view.)