keskiviikko 15. heinäkuuta 2015

Avara ihmisluonto


Siivoilin vanhoja arkistojani [1] ja käsiini osui Erkki Tuomiojan arvio Jukka Relanderin kirjasta Ankkalinna ja lajien synty (HS 18.4.2004). Näin Tuomioja:

Pidin erityisesti siitä Relanderin analyysistä, miten myös luontodokumenttien sanoma myötäilee ideologista valtavirtaa. Oli aika, jolloin dokumentit korostivat luonnon harmoniaa ja yhteistyötä; nyt ne kertovat darwinistisesta olemassaolon taistelusta ja heikoimpien vääjäämättömästä sortumisesta. Eli, kuten Relander sen sanoo, dokumenttiohjelmien ”luonto on oikeistolaistunut”.

Herää kysymys, millaisin menetelmin Relander on huomioonsa päätynyt. Kuinka pitkästä seurantajaksosta on kyse? Miten suuresta aineistosta on kyse? Mikä on otoksen kattavuus? Onko dokumenttien ”sanoman” arvioijia useampia?

Relanderille tai Tuomiojalle tuskin tuli mieleen, että luonnossa nähty yhteistyökin on seurausta ”darwinistisista” kamppailuista. Sama pätee ihmisyhteisöihin: historiallisesti katsoen suurimman mittaluokan yhteistyö ja merkittävimmät liittoumat ovat seurausta kansojen välisestä aggressiivisesta kilpailusta. Myös Darwin pohti pitkästi yhteistyötä ja avuliaisuutta, sekä ihmisellä että muilla eläimillä. Looginen päätelmä kaiketi kuuluu, että yhteistyöstä kertovat dokumentit ovat nekin oikeistolaisia.

Vakavasti ottaen on todettava, että ”darwinistinen” oppi luonnonvalinnasta ei palvele minkäänlaisia poliittisia tarkoitusperiä. Tätä monien näyttää olevan vaikea ymmärtää. Liberaalilla vasemmistolla, konservatiivisella oikeistolla tai minkä tahansa poliittisen suuntauksen kannattajakunnalla on toivottavasti perustellumpia syitä aatteilleen kuin tieteellisten teorioiden väärinymmärrys.

Toinen melko yleinen harhakäsitys koskee evoluution ja geenien roolia ihmisluonnossa. Tämän näkemyksen mukaan jos jokin on opittua, geeneillä ei voi siinä olla merkitystä. Ihmisen käyttäytyminen ja ihmisluonto ovat niin joustavia ja geenien vaikutukset ovat niin joustamattomia, että geenit ja evoluutio eivät voi olla tärkeitä ihmisen käyttäytymisen ymmärtämiselle.

Mikä näkemyksessä on pielessä? Evoluutioteoriaa soveltava ihmistutkimus ensinnäkin ymmärtää, että ihmisaivot on ”suunniteltu” oppimaan. Seikka on evoluutiopsykologisen tutkimuksen lähtötilanne, ei suinkaan päätepiste. Evoluutiopsykologit eivät tyydy näkemykseen, että oppiminen olisi kaikkeen kykenevä taikalaatikko. Sen sijaan he haluavat avata laatikon ja katsoa, miten sen laitteisto ratkaisee kelpoisuuden kannalta tärkeitä ongelmia.

Toiseksi geenien rooli oppimisessa on ilmeinen. Oppimisen yleiskone ei osaisi ratkaista ihmisen (tai minkään muun lajin) kohtaamia kelpoisuusongelmia. Niitä varten tarvitaan riittävän monipuolinen ohjelmisto, jonka osia evoluutio on räätälöinyt juuri tiettyjä ongelmia varten. Ihminen on joustava ja älykäs nimenomaan sen takia, että sille on kehittynyt erikoistuneita ohjelmistoja hoitamaan yhteistyötä, ystävyyttä, pariutumista, ravinnonhankintaa ja muita geenien jatkuvuuden kannalta elintärkeitä toimintoja. Oppiminen ja joustavuus eivät poista vaistonkaltaisten valmiuksien ja tunnereaktioiden merkitystä.

                                                  * * *

[1] Rakkauden evoluutio -kirjassani on yli 40 sivua kirjallisuusviitteitä. Säilytin kyseisiä tiedeartikkeleita kymmenen vuoden ajan ennen kuin ne tällä viikolla päätyivät paperinkeräykseen. Halusin, että tietyt faktat ovat helposti tarkistettavissa riittävän pitkään – siltä varalta, että julkisessa keskustelussa olisi päästy kunnolla tonkimaan perusteluita väitteiden takana. Näin ei tietenkään tapahtunut. Voidaanko tästä päätellä, että kirjassa esitetyt argumentit ovat vastaansanomattomia? Vai karsastaako suomalainen keskustelukulttuuri tieteellistä tutkimusta? (Niin tai näin, nykyään koetan välttää artikkeleiden tulostamista, sillä olen tottuneempi lukemaan niitä näytöltä.)

PS. Olen pitänyt ihmisluonto-blogia vuodesta 2008 ja kirjoituksia on kertynyt yli 150. Eräs lukija kysyi lempitekstejäni. Omien vanhojen kirjoitusten lukeminen ei aina ole miellyttävää (vaikkakin se yleensä on opettavaista), mutta muun muassa tällaisia suosikkeja löysin alkuvuosilta:


Tuoreempia suosikkejani ovat muun muassa seuraavat:


Moni muiden ajatuksia kommentoiva kirjoitukseni tarttuu näin jälkikäteen luettuna pikkuasioihin. Toivottavasti tämä on merkki siitä, että ihmiset yleisesti ottaen ovat varsin valistuneita.

PS2. Ilman vastikään edesmenneen Seppo Hiltusen (tai Kaarle Ervastin) antikvariaattia omat teokseni olisivat joko huomattavasti heikompia tai niitä ei olisi syntynyt lainkaan. Halpa-Hiltusen – kollegoiden antama nimitys, jota hän kantoi ilmeisen ylpeänä – muistoa kunnioittaen.