tiistai 19. joulukuuta 2017

Onko jälkipuinnissa järkeä?

Helsingin Sanomat 17.12. kirjoitti kriisin jälkeisenä apuna tarjottavasta jälkipuinnista, eräänlaisesta ryhmäterapiasta (ks. ”Kriisi!”-kuva). Juttu on ansiokkaan kriittinen. Tässä perässä on Tavataan ensi viikollakirjastani muokattuja otteita aihetta koskien (viitteet kirjassa).

Jälkipuinti (debriefing) on interventio, joka intuitiivisesti ajateltuna on houkutteleva, erityisesti olosuhteissa, joissa ihmiset kokevat, että heidän pitäisi tehdä jotakin. Mutta mistä tiedämme, toimiiko se? Jos kysymme jälkipuintia tekeviltä ihmisiltä, ei ole epäilystäkään, että he sanovat, että se on loistava interventio – ja että he tuntevat tekevänsä hyvää työtä. Jälkipuinti on niin suosittua, että joissakin organisaatioissa se on tullut pakolliseksi, mikäli henkilökunta on altistunut traumalle. Jos asiaa kysytään jälkipuintiin osallistuneilta, useimmat myös heistä luultavasti kertovat olevansa tyytyväisiä jälkipuintiin ja että he tunsivat hyötyneensä kokemuksesta. Jotkut tietysti kehittävät psykiatrisia häiriöitä jälkipuinnista huolimatta, mutta menetelmän puolestapuhujat sanoisivat tästä vain, että interventio ei ole täydellinen ja että nämä ihmiset olisivat kehittäneet trauman jälkeisiä reaktioita muutoinkin. (PTSD = post traumatic stress disorder)

Toisenlainen kuva paljastui, kun satunnaistaminen otettiin mukaan tutkimuksiin. Menetelmä oli yksinkertainen: osa traumalle altistuneista henkilöistä osallistui jälkipuintisessioon, kun toinen, sattumanvaraisesti valittu osa jäi ilman. Everitt ja Wesselyn (2004) mukaan tällöin ei ilmaantunut ensimmäistäkään todistetta siitä, että jälkipuinti olisi vähentänyt psykologista stressiä tai ehkäisisi PTSD:tä: ”Ja mikä pahempaa, kaksi pisimpään jatkunutta seurantaa tuottivat jotakin yllättävää – PTSD:n esiintyvyys oli huomattavasti korkeampaa niillä, jotka olivat osallistuneet jälkipuintiin.”

Olipa kyseinen tutkimustulos luotettava tai ei, se on tärkeä muistutus, että hoitoperusteeksi ei saa kelvata se, että osallistujat kokevat hoidon olevan heille hyödyksi. Potilaan ääntä pitää tietysti kuunnella, mutta sille ei tule antaa liikaa painoarvoa. Apua kaipaava potilas saattaa pakonomaisesti turvautua ja uskoa auktoriteetilta saamaansa hoitoon. Lisäksi on mahdollista, että jos osalla potilaista oireet eivät vähene, se saattaa johtua terapiasta.

Asiasta on keskusteltu Suomessakin. Myyrmäen kauppakeskuksessa tapahtuneen räjähdyksen aikoihin professori Kristian Wahlbeck Helsingin yliopistosta totesi seuraavasti: ”Kontrolloidut tutkimukset Suomessa käytetyn ryhmäjälkipuinnin tehosta puuttuvat kokonaan. On vain tutkimuksia, joissa kaikki ovat saaneet jälkipuintia. Jälkikäteen heiltä on kysytty, oliko apu mielekästä. Ihmiset ovat tietysti vastanneet, että kyllä siitä oli apua.” Jälkipuintia puolusti tuolloin muun muassa SPR:n kriisipsykologi Salli Saari: ”Ne, jotka itse ovat tehneet jälkipuintia eivät menetelmää kyseenalaista. Kriitikot ovat teoreetikoita, jotka eivät koskaan ole tehneet tai edes nähneet tätä työtä. Heillä ei ole edes käsitystä koko menetelmästä.”

Ongelma on siinä, että vastaavanlainen huomio tietämättömyydestä koskee myös satunnaistettuja vertailuryhmätutkimuksia. Tai sitten niiden ylivertaisuutta todisteiden saamiseksi ei vain haluta nähdä. Tilanne on valitettava, sillä vain satunnaistettujen ryhmävertailujen avulla voisimme saada todenmukaisen kuvan hoitojen todellisista vaikutuksista. Kiista jälkipuinnista nousi uudelleen pinnalle tsunamikatastrofin aikoihin, jolloin Wahlbeck teki seuraavan lisähuomion: ”Jos voimakkaasta oireilusta tulee sosiaalisesti odotettu ja hyväksytty reaktio, niin saadaan varmasti aikaan paljon työkyvyttömyyttä.”

Kriiseihin erikoistuneen toimittajan Pasi Jaakkosen mukaan on huomattava, että uutistoimittajien mielissä kriisiavusta on tullut epävirallinen mittari sille, kuinka rajusta onnettomuudesta on kyse: ”Kun lähtökohtaisesti jokainen toimittaja haluaa nähdä uutisensa lehdessä, radiossa tai televisiossa, niin sen loppuun tavataan lisätä maininta jälkipuinnista ikään kuin alleviivaamaan uutisen painoarvoa. Näin kriisiapu-sanan käytöstä on tullut uutisteksteihin ja toimittajien ajatteluun eräänlainen itseään ylläpitävä automaatti.”

Jälkipuinti ei toki ole ainoa hoito, johon suuri joukko psykologeja uskoo, mutta jonka tehosta ei ole varmuutta. Jos ollaan tarkkoja, koko psykologian kenttää vaivaa joukko kyseenalaistamattomia käsityksiä. Esimerkiksi psykologian professori Raija-Leena Punamäki ja psykologi Riitta Ylikomi kirjoittavat Suomen Lääkärilehdessä: ”On ilmeistä, että yritykset painaa negatiiviset ajatukset pois tietoisuudesta eivät ainoastaan epäonnistu, vaan vaiennetut muistot palaavat yhä voimakkaampina.” Tätä itsevarmaa lausuntoa ”työstämisen” hyödyistä kannattaa verrata kirjoitukseen vuodelta 1904, jossa kerrotaan, minkälaista harmia vanhojen muistojen kaivaminen saattaa aiheuttaa: ”Saattaa nousta emotionaalinen myrsky, jonka vaikutuksia on vaikea mitata. Patologiset ilmiöt eivät välttämättä vain voimistu, vaan uusiakin saattaa ilmaantua. Eräässä tapauksessa ’työstämisyritys’ johti tuntikausien huumaantumiseen ja vanhoihin muistoihin viittaaviin hallusinaatioihin.”

Kumpi siis on oikeassa, nykypsykologit vai reilut sata vuotta vanha ajatus? Ja missä tilanteissa? Kysymykset ovat tärkeitä, sillä psykologiassa ei riittävässä määrin noudateta lääkärin etiikan mukaista varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan potilaalle ei ainakaan saa aiheuttaa vahinkoa (primum non nocere). Psykologisissa hoidoissa nojataan edelleen liikaa intuitioon ja testaamattomiin teorioihin, joiden soveltaminen saattaa paikoin pahentaa potilaan tilannetta. (Toki lääkäritkään eivät aina noudata periaatetta; esim. moni polvileikkaus on ollut joko turha tai potilaalle haitaksi.)

Vaikka satunnaistaminen on paras käytössä oleva menetelmä edellä ilmenneiden kiistojen ja kysymysten ratkaisemiseen, sellaisenaan se ei yksin riitä. Satunnaistamisen lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, että ryhmien käsitteleminen tapahtuu puolueettomasti koko hoidon ajan. Samoin on oltava tarkkana siitä, ketkä tietävät verrokkiryhmistä ja niiden jakoperusteista. Esimerkiksi niin sanotussa kaksoissokkotutkimuksessa sekä potilas että tutkija ovat molemmat epätietoisia hoidon luonteesta. Joskus potilasta on mahdotonta pitää epätietoisena saamastaan hoidosta, esimerkiksi kun on kyse kirurgisesta leikkauksesta (tosin polvitähystyksissä on pystytty kaksoissokkoon). Tällaisissa tapauksissa riittää, että hoidon arvioija pidetään hoidon luonteesta tietämättömänä. Niin tai näin, kaikille osapuolille on pidemmän päälle hyödyksi, että satunnaistetuista kontrollikokeista tulisi käytetympi menetelmä myös psykoterapioiden testaamisessa. Kunnolliset tutkimukset palvelevat sekä humanitaarisia että taloudellisia intressejä.