torstai 14. joulukuuta 2017

Millainen pilapiirros rikkoo lakia?

Tässä on noin kymmenen vuotta vanhoja lehtileikkeitä ja lyhyt ote syyttäjän päätöksestä. Tekstit koskevat piirtämiäni uskontokriittisiä pilakuvia ja niistä tehtyä tutkintapyyntöä, aiheena uskonrauhan rikkominen. (Kuvia löytyy muun muassa täältä.)

Yksi löytämistäni lehtijutuista on pastorin (nykyinen kenttäpiispa) mielipidekirjoitus, jossa hän yrittää käyttää natsikorttia. Tämänkaltainen vetoaminen Natsi-Saksaan sananvapauden rajoittamiseksi ei toimi. Hitlerin hallinto harjoitti propagandaa, mutta sitä ei suinkaan perusteltu tai puolusteltu sananvapaudella. On älytöntä rinnastaa Hitlerin totalitaristisen hallinnon propaganda ja uskontoja tai muita totalitaristisia hallitsemismuotoja vastaan esitetty satiiri.

Myös väite, että pilapiirrokset rikkoisivat uskonrauhaa, on valheellinen (ks. uskonrauhasta myös täältä). Mikään kuvissa ei estä tai häiritse uskonnon harjoittamista. Kuvat saattavat huvittamisen sijasta loukata (näyttelyn pilakuvissa tehtiin pilaa ateisteistakin), mutta oikeutta olla loukkaantumatta ei ole. Erityisen huvittava on papin kynästä tuleva ajatus, että satiirin käyttö on arveluttavaa sillä perusteella, että satiirin ei tarvitse olla totta. Näin uhmakasta itseironiaa en olisi sotilaspastoriltakaan odottanut. (Päätöslauselmassa oleva maininta kristinuskosta rauhanomaisena uskontona saattaa, ainakin historiallisesti katsottuna, olla vielä huvittavampi.)

Kyseinen pastori myös esittää, että jos joku kehottaisi juutalaisia tai muslimeita eroamaan yhdyskunnistaan, sitä pidettäisiin kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Lausunnon yllyttämänä yllytän maailman muslimeita ja juutalaisia, tai itse asiassa minkä tahansa järjestäytyneen uskonnon jäseniä – pois lukien rationalistishumoristiset pastafarit – eroamaan yhdyskunnistaan. Maailma olisi parempi, jos järkiperäinen ja todisteisiin nojaava ajattelu saisi enemmän jalansijaa ja jos yhteisöllisyys ja henkisyys eivät tukeutuisi ihmisiä lokeroivaan huuhaaseen ja jos ihmiskunta ymmärtäisi, miten paljon pahaa uskonnot saavat aikaan, etenkin yhdistyneenä militarismiin.

(Ks. selityksiä uskonnolle täältä.)