torstai 20. maaliskuuta 2008

Vastine Tuula Juvoselle

Tarjosin alla olevaa kirjoitustani Helsingin Sanomien mielipidepalstalle, jonne Tuula Juvonen oli kirjoittanut näkemyksensä sukupuolista. Lehti ei kuitenkaan julkaissut vastinettani sillä perusteella, että olin lyhyen ajan sisällä kirjoittanut sinne aiemmin. Tämä siitäkin huolimatta, että Juvonen esimerkiksi esitti virheellisesti, että olisin määritellyt sukupuolet sukuelinten tai kromosomien perusteella. Lehden edustaja kuitenkin toivoi, että "jotkin biologit tarttuvat Juvosen väitteisiin".


- - -

Harvinaiset välimuodot eivät selitä sukupuolieroja

Tuula Juvonen (20.3.) kumoaa väitteen, että sukupuoli määriteltäisiin biologiassa sukuelinten tai kromosomien perusteella. Hän on täysin oikeassa.

Biologiassa sukupuoli määritellään niin, että se, jolla on isommat sukusolut on naaras ja se, jolla on pienemmät, on koiras. Kyseinen työnjako on vaikuttanut sukupuolille evoluutiossa kehittyneisiin lisääntymisstrategioihin.

Juvosen mainitsemat harvinaislaatuiset välimuodot eivät siis ole ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että ”biologinen” sukupuoli vaikuttaa käyttäytymiseen.

Poikkeukset eivät myöskään ole todiste siitä, että sukupuolet olisivat sattumanvaraisia sosiaalisia rakennelmia. Sukusolut, kromosomit, sukuelinten rakenne, hormonitasot ja sukupuoli-identiteetti kun esiintyvät yleensä juuri tietynlaisina ryppäinä.

Lisäksi olivatpa erilaiset välimuodot miten yleisiä tahansa, ne eivät juuri kerro keskimääräisten sukupuolierojen suuruudesta tai luonnonvalinnan vaikutuksista ihmisluontoon. Ja nämäkin ovat tieteellisiä, eivät poliittisia kysymyksiä.

Lopuksi Juvosen kannattaa huomata, että välimuodoista puhumisessa ei ole mieltä, ellei jo ole olemassa kahta sukupuolta. Huomaamattaan hän tuleekin itse puolustaneeksi evoluution luomaa suvullisen lisääntymisen järjestelmää.