lauantai 4. helmikuuta 2012

Myyttejä seksistä

Iltalehden nettilehdessä 3.2.2010 käsitellään ”Myyttejä seksistä”. Ensimmäisenä myyttinä käsitellään väitettä ”Miehet haluavat naisia enemmän seksiä”:

Todellisuudessa naiset ovat seksuaalisesti yhtä aktiivisia kuin miehet, vaikka ajattelevat seksiä heitä harvemmin. Naisilla seksihalu on myös vahvasti kytköksissä kuukausikiertoon ja tunteisiin. Tarja Sandbergin mukaan tutkimusten mukaan mieskään ei ole niin yhdyntäkeskeinen kuin on yleisesti kuviteltu. Hänen mukaansa miehet ovat enemmän rakastelu-, tunne- ja kosketuskeskeisiä.


On totta, että myös miehet ovat tunne- ja kosketuskeskeisiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sukupuolieroja seksihaluissa ei löytyisi. Saman nettilehden toisella sivulla on esimerkiksi lukijoiden kokemuksia ”seksillä kiristämisestä”. Esimerkeissä kiristäjinä toimivat ainoastaan naiset. Otos on kieltämättä pieni (n=8) ja luultavasti toimittajan valikoima, mutta jos seksihalut olisivat samanlaisia, kuten lehti toisella sivustollaan antaa ymmärtää, olettaisi seksillä kiristämisenkin jakautuvan tasan.

Kerrattakoon tähän keskimääräisistä sukupuolieroista kertovia seikkoja (muokattu teoksesta Rakkauden evoluutio):

1. Miehet haluavat enemmän tilapäissuhteita. Kaikissa tutkituissa kulttuureissa miehet kaipaavat enemmän vaihtelua seksipartnereihin. Erään tutkimuksen mukaan miehet ilmoittavat haluavansa jopa kolme kertaa enemmän seksikumppaneita kuin naiset.

2. Miehillä on enemmän ja konkreettisempia seksuaalifantasioita. Naisten fantasiat ovat emotionaalisempia, intiimimpiä ja voimakkaammin yhteydessä johonkin tiettyyn tilanteeseen. Nämä tulokset ovat erityisen merkittäviä, koska yhteiskunnallisten normien voi olettaa vaikuttavan kaikkein vähiten juuri fantisointieroihin. Mainituista eroista huolimatta sukupuolten seksuaalifantasiat sisältävät yhtä paljon kuvitelmia kumppanin kasvoista.

3. Suhteen alussa miehet haluavat harrastaa seksiä keskimäärin naista aikaisemmin. Miehet myös haluavat seksiä uudelleen nopeammin.

4. Miehet madaltavat valintakriteerejä lyhytaikaisissa (seksi)suhteissaan, naiset sen sijaan pyrkivät nostamaan kriteerejään.

5. Miehet fantisoivat useammin ryhmäseksistä (useamman kuin yhden naisen kanssa samanaikaisesti) ja maksavat seksistä useammin.

6. Miehet käyttävät enemmän kaupallista ja kuvallista pornografiaa. Toki naisetkin katsovat pornoa, mutta he käyttävät sitä pikemminkin elvyttämään seksielämää kumppanin kanssa kuin masturbointiin. Naiset kuluttavat miehiä enemmän romanttisia novelleja ja saippuasarjoja – joiden miespäähenkilöt yleensä lopulta sitoutuvat naiseen tunteellisesti.

7. Miehillä on enemmän rinnakkaissuhteita ja miehet tulkitsevat ei-seksuaaliset vihjeet helpommin seksuaalisiksi. Miehet myös masturboivat enemmän ja aloittavat sen nuorempina.

Seuraava luettelo polygyynisille (monivaimoisille) lajeille tyypillisistä ominaisuuksista taas kertoo miehen promiskuiteettisista taipumuksista sekä ihmislajin nykyistä polygyynisemmästä evoluutiohistoriasta.

1. Miehet ovat naisia kookkaampia ja heitä syntyy naisia enemmän.
2. Miehiä kuolee enemmän sekä synnynnäisten fysiologisten häiriöiden että ulkoisten syiden (esim. taistelut, taudit ja onnettomuudet) vuoksi.
3. Miehet ottavat suurempia riskejä saadakseen kumppaneita.
4. Miehet ovat naisia aggressiivisempia ja ottavat enemmän osaa sellaiseen väkivaltaan, joka johtaa vammoihin tai kuolemaan.

Verrattuna muihin nisäkkäisiin, ihmisellä sukupuolten väliset erot ovat toki pieniä ja joskus ne peittyvät yksilöllisen vaihtelun alle. Tämä lienee yksi syy, miksi myytti halujen samankaltaisuudesta ja erojen kulttuurisesta alkuperästä on joissakin piireissä niin vallitseva.