keskiviikko 9. huhtikuuta 2014

Miesten ja naisten palkkaeroista


Hyvää suomen kielen päivää! Tässä aiheeseen liittymätön kirjoitus:

Useimmat lienevät yksimielisiä siitä, että samanlaisista työpanoksista tulee saada samanlainen korvaus, työntekijän sukupuolesta riippumatta. Toteutuuko periaate työmarkkinoilla Suomessa? Jos sukupuolten väliset palkkaerot johtuvat siitä, että miehet ja naiset työskentelevät eri aloilla, eripituisia päiviä ja erilaisissa tehtävissä, periaate toteutuu. Tietämykseni ei anna mahdollisuuksia tämän arvioimiseen. En myöskään ole varma, minkälaisia muita reiluusperiaatteita palkkatasa-arvossa tulisi huomioida. Kysymys sukupuolten välisestä tasa-arvosta mutkistuu entisestään, kun tarkasteluun otetaan eläkeasiat. Alla on kaksi aihetta käsittelevää tekstiä, ensimmäinen Opettaja 10/2014 -lehdestä ja toinen Ylioppilaslehdestä 3/2014.

Jos naisen palkkaeuro on keskimäärin 80 senttiä, eläke-euro on vielä vähemmän. Kymmenen viime vuoden aikana sukupuolten ero eläkkeissä on kaventunut vain 5 prosenttia, ja nyt naisten keskimääräinen kokonaiseläke on vain 77 prosenttia miesten eläkkeestä. Näillä näkymin saavutamme eläketasa-arvon siis 90 vuoden kuluttua.

Olli Luukkanen, OAJ:n puheenjohtaja
94 senttiä on naisen euro Suomessa. Lukuun päästään, kun naisten bruttopalkan jakaa tehdyillä työtunneilla. Miehet kuitenkin maksavat keskimäärin 5,5 prosenttiyksikköä enemmän veroja, joten nettopalkkavertailussa naisen euro on 102 senttiä. Eläketuloissa epätasa-arvoa sukupuolten välillä on tätäkin enemmän: miehet ja naiset maksavat samoja eläketurvamaksuja, mutta koska naiset elävät pidempään, viidesosa miesten maksuista päätyy naisten eläkkeisiin. Sairausvakuutusmaksuista naiset taas maksavat 45 prosenttia, mutta julkisen terveydenhuollon kustannuksista 59 prosenttia menee naisiin.

Anton Nikolenko 


Mistä ristiriitaisuudet luvuissa johtuvat? Kummat luvut kuvaavat todellisuutta/tasa-arvoa paremmin? Samalla kannattaa pohtia, missä määrin ja miksi sukupuolilla on taipumus hakeutua eri aloille ja erilaisiin tehtäviin.

Lisäys 16.2.2015
Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä (Tammikuu 2015, No:514) on juttu palkkaeroista. Siinä sanotaan: 
Kun verrataan samassa tehtävässä ja samassa yrityksessä toimivan naisen ja miehen palkkaa, palkkaero kutistuu kolmeen prosenttiin. 
(Ks. myös kirjoitukseni Paljonko on paljon.)